Galerie Služby Tým Blog Kontakt

Svatba Děti a rodiče Pohádkové bytosti Divadlo a plakát Foto z natáčení Fotografované rekvizity Firemní propagace Ateliérová fotografie Firemní portrét Dekorace pro interiér Stavba a architektura Letecká fotografie Dokumentární projekt Fotografická reportáž Neziskové organizace Reprodukce obrazů Černobílá fotokomora Pronájem fotografií Prodej originálů Fotografické poradenství

Fotografická reportáž

3 500 až 8 500 Kč / 1 den

Při reportážním fotografování se vždy snažím zachytit podstatné dějové události a vystihnout specifickou atmosféru fotografovaného prostředí. Firmám, organizacím a soukromým osobám nabízím hlavně jistotu dobře odvedené práce a spokojenost při prohlížení pořízených snímků. Za dokumentární seriál o sedláku Rajterovi jsem v roce 2003 získal hlavní cenu Czech Press Photo.


Ceník služeb najdete za galerií

Fotografická reportáž

Přes 20 let se věnuji fotografické reportáži. Dokumentární fotografií jsem začínal svou fotografickou praxi a ve volných chvílích se k ní vždy rád vracím. V roce 2003 jsem za seriál o sedláku Rajterovi získal hlavní cenu Czech Press Photo. Při fotografování se vždy snažím zachytit podstatné dějové události a vystihnout specifickou atmosféru fotografovaného prostředí. Přestože jeden den mé práce přijde na podobné peníze jako nákup malého digitálního fotoaparátu, výsledky bývají nesrovnatelné. Dovoluji si tvrdit, že mnou pořízené fotografie jsou na první pohled zajímavější a technicky lepší než kompaktní snímky. Firmám, organizacím a soukromým osobám proto nabízím hlavně jistotu dobře odvedené práce a spokojenost při prohlížení pořízených snímků. Pro skvělé zvládnutí reportáže je kromě zkušenosti a maximálního soustředění potřebná i znalost prostředí a fotografovaných osob. Preferuji zakázky, na které se mohu důkladně připravit nebo se alespoň předem dozvědět maximum potřebných informací. Upřednostňuji jasné zadání, dlouhodobější spolupráci a výtvarněji zaměřené projekty s dostatečným časem na úpravu dat a finalizaci snímků. Službu fotografické reportáže nabízím ve třech základních úrovních. Reportáž pro česká média, denní reportáž z aktuálních událostí a zájemcům o krátké nasazení nabízím i službu hodinové reportáže. Fotografická data v případě potřeby upravuji a odesílám na místě. Pokud jsem obsazený, mohu nabídnout záskok jiným fotografem. Ceny v tabulkách jsou orientační bez započtení cestovních nákladů. Položky zahrnují práci s jedním bleskem, standardní úpravu a amortizaci techniky. Neziskovým organizacím a školám fotografuji za cenu sníženou. Pro česká média jsou ceny upravené dle předpokládaného rozsahu kopírovacích práv. U výtvarněji zaměřených titulů kalkuluji v ceně i použití více malých blesků pro tvorbu fotografie na obálku. Během jedné hodiny vyfotím průměrně 30 až 120 záběrů. Z každé běžné reportáže odevzdávám soubor všech technicky dobrých snímků zmenšených na velikost pro internet NET 1,5 MPx (6 x 9 cm). Pokud je záměrem odeslat co nejrychleji snímky, odesílám z reportáže výběr 6 nejkvalitnějších a nejvýstižnějších snímků, automaticky optimalizovaných a zmenšených na velikost PRESS 3,5 MPx (13 x 19 cm). Vybrané fotografie dále ručně optimalizuji pro tisk do velikosti 12 až 24 MPx za paušální poplatek 100 až 250 Kč za jednu fotografii dle náročnosti úprav. Za příplatek zajišťuji bezpečnou archivaci originálních dat.

Hodinová reportáž / nástup do 24 hod. po zavolání

Doba fotografování
na místě
Reprezentativní firemní
a reklamní akce
Komorní firemní
a soukromé akce
Neziskové organizace Školní a dětské oslavy
Plánovaný nástup Nástup do 24 hod. Plánovaný nástup Nástup do 24 hod. Plánovaný nástup Nástup do 24 hod. Plánovaný nástup Nástup do 24 hod.
do 00:30 hod. 1 800 Kč 2 800 Kč 1 600 Kč 2 600 Kč 1 000 Kč 1 500 Kč 800 Kč 1 300 Kč
do 01:00 hod. 2 400 Kč 3 400 Kč 2 200 Kč 3 200 Kč 1 400 Kč 1 900 Kč 1 200 Kč 1 700 Kč
do 01:30 hod. 3 000 Kč 4 000 Kč 2 700 Kč 3 700 Kč 1 800 Kč 2 300 Kč 1 500 Kč 2 000 Kč
do 02:00 hod. 3 600 Kč 4 600 Kč 3 200 Kč 4 200 Kč 2 200 Kč 2 700 Kč 1 800 Kč 2 300 Kč


Denní reportáž / nástup do 24 hod. po zavolání

Celkem doba
na fotografování,
dopravu, úpravu dat
Reprezentativní
a reklamní firemní
a soukromé akce
Komorní firemní
a soukromé akce
Akce neziskových organizací Školní a dětské oslavy
Plánovaný nástup Nástup do 24 hod. Plánovaný nástup Nástup do 24 hod. Plánovaný nástup Nástup do 24 hod. Plánovaný nástup Nástup do 24 hod.
4 hod. pouze po Praze 5 000 Kč 6 000 Kč 4 500 Kč 5 500 Kč 2 500 Kč 3 000 Kč 2 500 Kč 3 000 Kč
8 hod. i mimo Prahu 7 000 Kč 8 000 Kč 6 000 Kč 7 000 Kč 3 500 Kč 4 000 Kč 3 500 Kč 4 000 Kč
8 + 4 hod. i mimo Prahu 9 000 Kč 10 000 Kč 7 500 Kč 8 500 Kč 4 500 Kč 5 000 Kč 4 500 Kč 5 000 Kč

1/ U zakázek delších než 3 dny účtuji od čtvrtého dne slevu 20 %.
2/ Pro veřejně prospěšné a neziskové organizace, školy, kulturní spolky a organizace zabývající se ochranou životního prostředí
nabízím slevy i na ostatní položky ceníku. Slevy však neuděluji paušálně a jsou vždy výsledkem jednání.

Denní reportáž pro česká média / nástup do 24 hod. po zavolání

Celkem doba na fotografování, dopravu, úpravu dat Foto na vnitřní strany novin a na internet Foto pouze na vnitřní strany týdeníků a časopisů Foto včetně celo-stránkových fotografií a otvíráků týdeníků
a časopisů
Foto včetně obálky
a celostránkových fotografií týdeníků
a časopisů
Plánovaný nástup Nástup do 24 hod. Plánovaný nástup Nástup do 24 hod. Plánovaný nástup Nástup do 24 hod. Plánovaný nástup Nástup do 24 hod.
4 hod. pouze po Praze 2 500 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 3 500 Kč 3 500 Kč 4 500 Kč 5 500 Kč 7 000 Kč
8 hod. i mimo Prahu 4 000 Kč 4 500 Kč 4 500 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 6 000 Kč 8 500 Kč 10 000 Kč
8 + 4 hod. i mimo Prahu 5 500 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč 7 500 Kč 11 500 Kč 13 000 Kč

1/ U zakázek delších než 3 dny účtuji od čtvrtého dne slevu 20 %.
2/ Pro veřejně prospěšné a neziskové organizace, školy, kulturní spolky a organizace zabývající se ochranou životního prostředí
nabízím slevy i na ostatní položky ceníku. Slevy však neuděluji paušálně a jsou vždy výsledkem jednání.


Foto © Ibra Ibrahimovič  /  ibraphoto@gmail.com  /  +420 603 157 537  /  Design © Martin Špoula, Ibra Ibrahimovič