Galerie Služby Tým Blog Kontakt

Svatba Děti a rodiče Pohádkové bytosti Divadlo a plakát Foto z natáčení Fotografované rekvizity Firemní propagace Ateliérová fotografie Firemní portrét Dekorace pro interiér Stavba a architektura Letecká fotografie Dokumentární projekt Fotografická reportáž Neziskové organizace Reprodukce obrazů Černobílá fotokomora Pronájem fotografií Prodej originálů Fotografické poradenství

Ateliérová fotografie

2 000 až 3 000 Kč / 1 hod.

Stylizované fotografie osob provádím v pronajatých ateliérech i prostorách bez možnosti připojení k elektrické síti. Produktové snímky pořizuji ve speciálně vybavených ateliérech nebo přímo v místě, kde je fotografované zařízení instalováno. Jsem velmi flexibilní, zvyklý pracovat s pomocí kvalitních asistentů se zábleskovou či filmovou osvětlovací technikou různých výrobců.


Ceník služeb najdete za galerií

Ateliérová fotografie

Od roku 2009, kdy jsem po změně vedení ukončil dlouholetou spolupráci s firmou Fotoplus, nedisponuji žádným větším mateřským ateliérem, jejž bych stabilně využíval a jeho služby preferoval. Veškeré zásadnější fotografické práce provádím nezávisle, v ateliérech pronajatých dle nároků a požadavků zákazníka s ohledem na optimální cenu, prostor a vybavení. Jsem velmi flexibilní, zvyklý pracovat s pomocí kvalitních asistentů se zábleskovou či filmovou osvětlovací technikou různých výrobců. Stylizované fotografie osob, portréty či celé postavy provádím v ateliérech nebo jiném obrazově vhodném prostoru i bez možnosti připojení k elektrické síti. Pro fotografování využívám nejčastěji rekvizity a pomůcky z fundusů filmového studia Barrandov. Produktové snímky pořizuji ve specializovaných ateliérech nebo přímo v místě, kde je zařízení instalováno. Cenu stanovuji individuálně, dle náročnosti fotografování. Pro dobré zvládnutí práce upřednostňuji jasné zadání, seznámení se s přesným grafickým návrhem a pro případ uskutečnění okamžitých nápadů i znalost marketingové strategie. Orientační ceny pro drobné portrétní a produktové fotografování ve středně velkém ateliéru bez speciálních efektů uvádím v tabulce. Jde pouze o vyjádření obecných nákladů bez započtení licence za užití autorských práv a ostatních nákladových položek. Oproti roku 2010 je výsledná cena asi o 10 % menší, a to hlavně díky zlevnění technologických komponentů bleskových ateliérových světel.

Ceník fotoprací v běžném portrétním ateliéru

Doba práce 4 hod. 8 hod. 8 + 4 hod.
Pronájem světel 3 světla 1 500 Ws 6 světel 3 000 Ws 3 světla 1 500 Ws 6 světel 3 000 Ws 3 světla 1 500 Ws 6 světel 3 000 Ws
1 000 Kč 2 000 Kč 1 500 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč 4 000 Kč
Pronájem středního ateliéru 2 000 Kč 2 000 Kč 3 500 Kč 3 500 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč
Maskér/vizážista 2 000 Kč 2 000 Kč 3 500 Kč 3 500 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč
Asistent fotografa 1 500 Kč 1 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 3 500 Kč 3 500 Kč
Fotograf 5 000 Kč 5 000 Kč 7 000 Kč 7 000 Kč 9 000 Kč 9 000 Kč
Celkem 11 500 Kč 12 500 Kč 18 000 Kč 19 500 Kč 24 500 Kč 26 500 Kč
Celkem za 1 hod. 2 875 Kč 3 125 Kč 2 250 Kč 2 450 Kč 2 050 Kč 2 210 Kč

Foto © Ibra Ibrahimovič  /  ibraphoto@gmail.com  /  +420 603 157 537  /  Design © Martin Špoula, Ibra Ibrahimovič