Galerie Služby Tým Blog Kontakt

Svatba Děti a rodiče Pohádkové bytosti Divadlo a plakát Foto z natáčení Fotografované rekvizity Firemní propagace Ateliérová fotografie Firemní portrét Dekorace pro interiér Stavba a architektura Letecká fotografie Dokumentární projekt Fotografická reportáž Neziskové organizace Reprodukce obrazů Černobílá fotokomora Pronájem fotografií Prodej originálů Fotografické poradenství

Firemní portrét

400 až 4 000 Kč za 1 portrét

Personální portréty pro firmy s větším počtem zaměstnanců fotografuji se svým týmem přímo v sídle firmy, kde postavíme ateliér a maskérnu. Zaměstnanci tak neztrácejí čas přecházením do ateliéru a mohou se soustředit na svou práci. Každé osobě se věnujeme individuálně, aby na fotografii působila příjemně a uvolněně.


Ceník služeb najdete za galerií

Firemní portrét

Personální portréty pro firmy s větším počtem zaměstnanců fotografuji se svým týmem většinou přímo v sídle firmy. Výhodou je, že zaměstnanci neztrácejí čas přecházením do vzdáleného ateliéru a mohou se většinu dne soustředit na svou práci. Naším cílem je, aby portrétované osoby působily na fotografiích příjemně a uvolněně. Blízko ateliéru v oddělené místnosti zřizujeme maskérnu a pracoviště pro úpravu dat a editaci fotografií, jež vybíráme vzápětí po nafotografování. Pokud je to časově možné, fotografujeme každou osobu individuálně, aby na fotografii působila co nejlépe a přirozeně. Portrét pořizujeme jak v civilním postavení, tak v poloze předepsané na průkaz totožnosti. Cena je individuální podle náročnosti zadání a s přihlédnutím k možnostem prostoru přestavěného na ateliér. Náklady na kvalitní portrét pro 15 fotografovaných manažerů za den vycházejí na méně než 2 000 Kč na osobu, včetně rozbalení ateliéru a práce celého týmu. Individuální celodenní perfektní portrétování v maximální kvalitě pro reprezentativní účely v reálném prostředí vychází na 30 000 Kč. Všechny pořízené záběry portrétovaným osobám předáváme v náhledech 1,5 MPx (9 x 13 cm). Každý zaměstnanec obdrží dva finálně upravené portréty o velikosti 24 MPx (50 x 75 cm). Pokud to není součástí práce asistenta fotografa, účtujeme navíc speciální úpravy sazbou 350 Kč / 1 hod. Ceny uvedené v tabulce jsou pouze vodítkem pro předběžnou kalkulaci. Nabídku upřesňuji dle konkrétního zadání.

Firemní portrét personal

Příjemný portrét
Manager
na jednotném pozadí
Reprezentativní portrét
Director
na jednotném pozadí
Výtvarný portrét
President
v reálném interiéru
Skupinový portrét
Company
v reálném interiéru
Celkový čas fotoprací 8 hod. 8 + 4 hod. 8 hod. 8 + 4 hod. 8 hod. 8 + 4 hod. 8 hod. 8 + 4 hod
Celkový počet osob 30 45 10 15 4 6 2 3
Čas na jeden portrét 10 min. 10 min. 40 min. 40 min. 30 + 90 min. 30 + 90 min. 40 + 180 min. 40 + 180 min.
Postavení a demontáž studia 5 hod. 5 hod. 5 hod. 5 hod. 3 hod. 3 hod. 3 hod. 3 hod.
2 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč
Pronájem světel 2 000 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč 3 000 Kč
Honorář fotografa 5 000 Kč 7 000 Kč 6 000 Kč 8 000 Kč 7 000 Kč 9 000 Kč 6 000 Kč 8 000 Kč
Honorář asistenta 2 000 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč 3 000 Kč 2 500 Kč 3 500 Kč 2 000 Kč 3 000 Kč
Honorář 1. Maskér --- --- 3 500 Kč 5 000 Kč 3 500 Kč 5 000 Kč 3 500 Kč 5 000 Kč
Honorář 2. Maskér --- --- --- --- --- 3 500 Kč 3 500 Kč
Úprava dat 1 000 Kč 1 500 Kč 2 500 Kč 3 750 Kč 2 000 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč 3 000 Kč
Celková cena fotoprací 1 den 12 500 Kč 17 000 Kč 18 500 Kč 25 250 Kč 18 500 Kč 25 000 Kč 20 500 Kč 27 000 Kč
Cena jednoho portrétu 420 Kč 380 Kč 1 850 Kč 1 685 Kč 4 625 Kč 4 170 Kč 10 250 Kč 9 000 Kč
Data odevzdaná 1 osobě 20 náhledových snímků 1,5 MPx / JPG 2 automaticky upravené snímky 6 MPx / 18 x 24 / JPG 60 náhledových snímků 1,5 MPx / JPG 2 odladěné snímky 24 MPx / 24 x 51 / JPG 30 náhledových snímků 1,5 MPx 2 precizně upravené snímky 24 MPx / 24 x 51 / TIF 30 náhledových snímků 1,5 MPx 1 precizně upravený snímek 24 MPx / 24 x 51 / TIF

Foto © Ibra Ibrahimovič  /  ibraphoto@gmail.com  /  +420 603 157 537  /  Design © Martin Špoula, Ibra Ibrahimovič