Galerie Služby Tým Blog Kontakt

Střepy severních Čech Příběh sedláka Rajtera Bourání Libkovic Filmová fotografie Permoníci

Příběh sedláka Rajtera

Přes třicet roků sedlačil Jan Rajter s rodinou na smetišti. Tak říkal několika hektarům šachtami poddolovaných pozemků v těsném sousedství litvínovské chemičky, na nichž mu komunisté coby zahrádkáři dovolili chovat dobytek a pěstovat obilí. Občas ho z tohoto vynuceného sousedství bolela hlava, ale nevedlo se mu špatně. Když šla vlna, choval ovce, poté si pořídil stádo krav a výrobky z mléka prodával ruským vojákům nebo choval prasata a prodával je do hospod. I sena vypěstoval více, než jeho velké stádo spáslo a dařilo se mu pěstovat i obilí. Jak říká, střádal korunku ke korunce, s mechanizací mu pomohl syn a když mu po pádu komunismu v rámci restitucí vyplatili náhradu za zabavenou zemědělskou usedlost na Moravě, dohodl se se synem, koupil pole krachujícího velkostatku v Moravěvsi a společně v roce 1993 rozjeli rodinou farmu. Na mostecké černozemi se jim dařilo dobře, zdejší vyhlášená půda bez kamenů má mohutné jílové podloží, takže se na ní rodí i v době sucha. Rajteři postupně rozšiřovali své lány, na přelomu tisíciletí už obhospodařovali 400 ha vlastních polí a 200 ha pronajatých. Chovali osmdesát krav a přes sto prasat, prodávali pšenici, krmnou řepu i kukuřici, ale hlavně kvalitní sladový ječmen do pivovarů. Tvrdou prací celé rodiny si vydělali na živobytí, zbylo jim na nákup techniky a svépomocí pomalu opravovali stavení na statku. Vnuci dospívali a zastali stále více práce, přezto rodina v roce 2001 téměř přišla o budoucnost.

Statek sedláka Rajtera za Chemopetrolem Litvínov / Kopisty u Mostu 05/1992 / EF 0150_E5_2
Statek sedláka Rajtera za Chemopetrolem Litvínov / Kopisty u Mostu 05/1992
EF 0150_E5_2

Nejprve sedlákům město Most nabídlo výměnu polí v rámci zcelení pozemků, ale vzápětí se z televize dozvěděli, že jde o podvod a město chce na jejich půdě postavit průmyslovou zónu Joseph pro hliníkárnu mexické firmy Nemak. Jan Rajter se synem si nedokázali farmaření opět za továrnou představit a požádali o pomoc právníky z organizace Ekologický právní servis, kteří jim v rámci projektu GARDE poskytli bezplatnou právní pomoc. V průběhu pěti let podali více než 260 právních podání a odvolání, desítky žalob, kasačních stížností a trestních oznámení, návrh na vyhlášení místního referenda i podnět k veřejnému ochránci práv. Přes prokazatelné protiprávní jednání na místní, okresní i ministerské úrovni, tři roky státní orgány a soudy, na které se právníci obrátili s podáními, nebraly námitky a žaloby v potaz a nevyhověly jim. Zatímco nezlomní sedláci ztráceli naději, za humny jim vyrůstala továrna, hrozba znečištění jejich polí rakovinotvornými dioxiny a těžkými kovy. Zlom přišel až v polovině roku 2004, kdy Nejvyšší správní soud dal zapravdu drtivé většině námitek právníků GARDE a pana Rajtera a zrušil mnohá rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, který následně zrušil některá nezákonně vydaná povolení pro Nemak a rozvojovou zónu Joseph. Po dlouhých jednáních podpořila vláda ČR svým usnesením č. 550/II/11 ze dne 10. 5. 2006 odkup sporných pozemků a za příslib stažení všech žalob odsouhlasila uvolnění takřka čtvrtmiliardové částky jako příspěvek městu Most na rozšíření průmyslové zóny. Zbývajících několik desítek miliónů zaplatilo město Most ze svého rozpočtu. Přestože sedláci plánoval přestěhovat farmu, nenašli vhodné místo a zůstali. Za vysouzené peníze téměř dvakrát rozšířili polnosti, inovovali strojový park a stále se věnují pouze zemědělství. V zemi cítí jistotu a pokud podniky z průmyslové zóny po vyčerpání dotací odejdou, bude se jim dařit ještě lépe. Fotografický seriál o sedláku Rajterovi vznikl za podpory Ekologického právního servisu, především zásluhou právníků Pavla France a Jiřího Nezhyby. Shodou okolností získala v říjnu roku 2003, několik dní před jednáním Ústavního soudu v Brně fotografie sedláka Rajtera s klukem Vašíkem ocenění fotografie roku v soutěži Czech Press Photo a samotný seriál vyhrál první cenu v kategorii Člověk a životní prostředí. Ohlas novinářské soutěže tak značně přispěl k popularizaci osudu sedlácké rodiny. Bylo to však v době, kdy byli Rajteři v bezvýchodné situaci, a tak mladší Jan cítil výhru usměvavé fotografie spíše jako křivdu (osudovou mílku). Důležitou motivací EPS při poskytování právní pomoci rodině Rajterů byla podpora jejich nezlomnému občanskému odporu proti stavbě závodu nadnárodní korporace Nemak, který byl příkladný pro celou českou veřejnost. Za dobu pěti let společné práce na případu se mezi EPS a rodinou Rajterů vytvořil úzký partnerský vztah, proto po zvážení všech pro a proti EPS souhlasil s podporou uzavření dohody, neboť v opačném případě EPS nebyl s to zaručit, že se mu podaří zastavit investici nadnárodní společnosti Nemak. V takovém případě, by hrozilo, že rodina Rajterů by byla rozhodnutím EPS takříkajíc obětována vyšším cílům.

Jan Rajter se ženou Helenou a malým synem Honzíkem na dobovém snímku od pouličního fotografa před Hlavním nádražím v Praze, v den kdy převážel svou rodinu z Moravy do Mostu / Kopisty u Mostu 09/2003 / FM 0074_E1_33
Statek sedláka Rajtera za Chemopetrolem Litvínov / Kopisty u Mostu	05/1992	/ EF 0150_E2_1
Statek sedláka Rajtera za Chemopetrolem Litvínov / Kopisty u Mostu 05/1992 / EF 0150_E2_1
Sedláci odmítli dokumentování svého působení na statku za chemičkou, vnuk Martin mne vyprovází s úkolem ohlídat mne abych nefotil / Kopisty u Mostu 05/1992 / EF 0150_D5_34A
Sedláci odmítli dokumentování svého působení na statku za chemičkou, vnuk Martin mne vyprovází s úkolem ohlídat mne abych nefotil / Kopisty u Mostu 05/1992 / EF 0150_D5_34A
Do jednoho z oprámů proniklo odkysličovadlo, zde Jan Rajter na poddolované půdě v sousedství hlubiného uhelného dolu Julius III a v blízkosti úpravny odpadních vod chemických závodů bydlel a hospodařil / Kopisty u Mostu 04/1993 / EF 0453_C4_13A
Do jednoho z oprámů proniklo odkysličovadlo, zde Jan Rajter na poddolované půdě v sousedství hlubiného uhelného dolu Julius III a v blízkosti úpravny odpadních vod chemických závodů bydlel a hospodařil / Kopisty u Mostu 04/1993 /
EF 0453_C4_13A
Pes Argon na cestě ke statku / Kopisty u Mostu 02/2003 / EFC 0073_D2_18
Jana Rajtera vítá pes Argon, stodolu v pozadí postavili se synem Janem sami, smontovali jí z kovových nosníků a vyřazených gumových pásů dopravníků na uhlí z nedalekých povrchových šachet / Kopisty u Mostu 09/2002 / EF 2166_B3_32
Odpočinek se psem Argonem na autosedačkové houpačce ve stodole / Kopisty u Mostu 03/2003 / EF 2344_A6_35A
Příprava na fotografování u ponku v kotelně, z bytu vychází manželka Helena / Kopisty u Mostu 02/2003 / EF 2302_E4_13
Jan Rajter brousí zuby motorové pily u ponku v kotelně, stylizovaná fotografie se psem Argonem pořízená dlouhým časem expozice s dosvícením / Kopisty u Mostu 02/2003 / EFCH 0145_C2_14
Před odstěhováním do Moravěvsi chovala paní Rajterová na původním statku jen kozy a slepice / Kopisty u Mostu 08/2002 / EF 2121_E1_12
Pečení jablečného štrůdlu, Helena Rajterová a Jan Rajter v kuchyni na statku / Kopisty u Mostu 02/2003 / EF 2306_F2_17
Jan Rajter vede připustit kozu na kozí farmu pana Kadlece / Truzenice 10/2002 / EF 2187_F3_10
Čekání na posily při nahánění stáda jalovic do zimoviště, Jan Rajter s nudícím se klukem Vašíkem ve starém golfu,
Vítězná fotografie Czech Press Photo 2003 / Mrzlice 10/2002 / EF 2200_D2_8A
Pohled z auta pana Rajtera na pastviny pana Kadlece / Truzenice 10/2002 / EF 2189_E4_1A
Svítání, sedlákův syn Jan Rajter s manželkou Janou na pozemcích ohrožených výstavbou průmyslové zóny, fotografie pořízená po páté hodině ranní pro Automobile magazin USA / Moravěves 06/2002 / EFC 0038_A1_20A
Jan Rajter mladší v novém statku při jednání s ředitelem firmy Nemak Europe Chorche Radou a mluvčí Kamilou Jahodovou / Moravěves
12. srpna 2002 / EF 2040_F6_31
Jan Rajter na schůzi občanů Havraně a Moravěvsi demonstruje proti schvalování změn v územním plánu / Havraň 09/2002
EF 2149_C5_32
Výstavba průmyslové zóny na zemědělské půdě v blízkosti polí Rajterů / Havraň 07/2002 / EF 2038_B1_22
Jan Rajter na schůzi občanů Havraně a Moravěvsi svolané kvůli přijmutí referenda / Havraň 31. října 2002 / EF 2230_E5_9
Jan Rajter mladší čte fax s poznámkami k referendu / Moravěves 12/2002 / EF 2245_C3_30
Stavba první haly továrny Nemak v průmyslové zóně Joseph / Havraň 08/2002 / EF 2105_22_A2
Na dohled stavby továrny Nemak, vnuk Martin Rajter při sklizni čerstvé vojtěšky pro krmení krav / Havraň 09/2002
EF 2138_C6_26A
Nejmladší Jan Rajter, čeká na náhradní díl ke kombajnu / Lužice 08/2002
EFC 0047_C1_9
Tři generace Janů Rajterů, neplánovaná společná fotografie při ranních přípravách na žně, Jan Rajter se vyfotil rád, jeho syn protože je to potřeba a utíkajícímu vnukovi to rázně přikázal otec / Moravěves 08/2002 / EF 2094_E3_40A
Sedlákovi vnuci Martin a Jan sklízí kukuřici / Moravěves 09/2002 / EF 2172_G1_13
Nejmladší Jan Rajter opravuje kombajn / Lužice 08/2002
EF 2092_D5_35A
Jan Rajter se synem v kravíně před krmením telat / Moravěves 04/2003 / EF 2381_F1_1A
Jana Rajterová jde dojit do kravína, vpravo odpočívá pomocník Danek / Moravěves 09/2002 / EF 2174_C1_29
Nejmladší Jan Rajter vyměňuje v kravíně žárovky / Moravěves 08/2002 / EF 2049_C2_13
Telata před kravínem, v pozadí elektrárna Počerady / Moravěves 07/2002 / EF 2028_B2_33A
Pohled z kravína na elektrárnu Počerady, která byla doprostřed lounské zemědělské oblasti postavena za komunismu v sedmdesátých letech, kdy se plánovalo rozšíření povrchových dolů až k Havrani / Moravěves 04/2003 / EF 2384_D1_22A
Jan Rajter mladší čistí v dojírně konve pro stáčení mléka, v pozadí pomocník Bobeš / Moravěves 02/2003 / EF 2331_D5_4
Martin Rajter čistí silážní jámu / Moravěves 09/2002 / EF 2142_D4_24
Hecování s pomocníky Bobešem a Dankem, Martin Rajter skáče ze slamníku / Moravěves 08/2002 / EF 2057_C4_38
Pomocník Bobeš dostal od mladšího Jana Rajtera ránu pěstí, protože prořízl plachtu jež chránila obilý před deštěm / Moravěves 04/2003 / EFCH 0147_A2_4
Martina Rajterová utíká před focením / Moravěves 01/2003 / EF 2287_B2_24A
Manželé Rajterovi u slamníku s dcerou Martinou a psem Sidem / Moravěves 01/2003 / EF 2289_B4_9
Jana Rajterová stříhá pomocníka Bobeše / Moravěves 02/2003
EF 2319_A3_29
Kabina jeřábu V3S se zvedá nad vozovku, Rejterové překládají velmi těžkou rozmetačku hnoje / Moravěves 01/2003
EF 2280_G2_33
Sedlák Jan Rajter odchází do kravína / Moravěves 04/2003 / EF 2380_B6_17
Silážní plachta / Moravěves 10/2002 / EF 2177_D6_9
Nový Nemak, plánovaný komplex továrních hal má v budoucnu přinést práci až tisícovce zaměstnanců / Havraň 04/2003
EFC 0096_F5_30
Mariachi hrají Premiérovi Čeké Republiky Vladimíru Špidlovi při slavnostním otevření mexické továrny Nemak / Havraň
6. října 2003 / EF 24259_A2_14
Helena Rajterová se loučí se svým mužem před odjezdem na nový statek v Moravěvsi / Kopisty u Mostu 02/2003 / EF 2310_D3_13A
Manželé Rajterovi před natáčením filmu Štěstí, poslední fotografie na pozemku původního statku / Kopisty u Mostu 09/2003
EF 2416_F3_13

Sedlák Jan Rajter

Pan Rajter se narodil v roce 1934 na Slovensku v Hertníku u Bardějova do chudých poměrů. Ze sedmi sourozenců byl nejmladší. Ve třech letech mu umřela maminka a protože tatínek uhlíř nebyl schopen rodinu v těžké době uživit, vzala si jej nejstarší sestra Žofie k sobě do sedlácké rodiny v Bernarticích na Moravě, kde sloužila. Tady si Jan osvojil rolnické dovednosti a začal vnímat půdu jako základní jistotu svého života. Od šesti let pásl husy, více než do školy chodil na pole, staral se o kozy a později i koně, jak vzpomíná, doba byla tak těžká, že si v chladných dnech při pastvě kraviček ohříval bosé nohy v čerstvých kravincích. Svůj vlastní grunt si pořídil v osmnácti letech v Jindřichově na Bruntálsku. Vydal se sem na svatbu bratra Eduarda a už zde zůstal. Bratr byl kovář a pomohl mu postavit vůz, druhý bratr Štefan se v Bernarticích vyučil sedlářem a ušil mu postroje. S koňským spřežením vláčel dřevo z lesů, pracoval na poli a s pomocí sourozenců svoje hospodářství zaopatřil. Manželku si do statku přivedl z Hanušovic nad Topľ ou, pracovitou slovenku Helenu si vybral na doporučení ženy svého nejstaršího bratra Josefa, který sloužil u sedláků ve stejné dědině. Jako mladému zemědělci mu místní funkcionáři slíbili, že nebude muset na vojnu. Když ale odmítl vstoupit do zemědělského družstva, komunističtí naháněči ho na vojenskou službu poslali. V roce 1955 se odloučeným manželům narodil syn Jan. Po návratu z vojny Rajter opět odmítl vstoupit do družstva, straničtí úředníci mu sebrali nejúrodnější půdu a přidělili vzdálené pozemky poseté kameny, na nichž neměl šanci uživit rodinu. Komunismus byl na věčné časy a nikdy jinak, a tak odvedl ženu i s dítětem k sousedům a jel shánět práci na Slovensko. Marně, s poznámkou soukromý zemědělec v občanském průkazu ho nikde nechtěli zaměstnat. Na doporučení kamaráda cinklou občanku stratil a brzy na to získal práci posunovače na Mostecku. Když se po dvou měsících vracel do Jindřichova, ani si doma nestihl obout pantofle a zatkla jej jako vzpurného zemědělce policie. Čtrnáct dní jej drželi ve vyšetřovací vazbě, byl nařčen z příživnictví a nakonec vyfasoval podmíněný trest za rozvracení socialistické vesnice. Přišel o koně i hospodářství a se ženou i tříletým Honzíkem se odstěhoval na sever Čech. Živil se posunováním nákladních vagónů mezi Mostem, doly a chemičkou. I jeho žena pracovala na dráze. Když měly oba ranní směnu, syn Honza musel téměř hodinu stát ráno sám před školkou a čekat na její otevření. V akci Z postavil pod Hněvínem finský domek - okál, ten ale brzy vyměnil za polorozbořené stavení se zemědělskou půdou, které objevil nedaleko trati za chemičkou. Komunisté mu na několika hektarech poddolované země dovolili farmařit na vlastní nebezpečí. Přez den se o farmu starala manželka, které jako ženě v domácnosti povolili odejít ze zaměstnání, po práci zastal těžší robotu on. Farma za chemičkou pomalu rostla, občas mu sice úrodu sklidili státní statky, on si však vymohl její navrácení. V každé situaci dokázal prosperovat. Jediný syn Jan se vyučil opravářem strojů a ještě před vojnou postavil tatínkovy mechanickou ruku na valník. Spolu si zkonstruovali vyorávačku brambor, zprovoznili vyřazený nedostatkový kombajn nebo postavili stodolu, jako první na okrese si pořídili luxusní auto Volha. Několika hektarový statek přestál i bourání blízkého města Mostu kvůli uhlí a v roce 1977 i zbourání samotné obce Kopisty, na jejímž místě bylo vystavěno řídící středisko s technickým zázemím pro „mostecký“ povrchový důl Ležáky. V roce 1993 Sedlák Rajter se svým synem za uspořené peníze a za odškodnění z restitucí zakoupili krachující statek v Moravěvsi a přestěhovali sem většinu hospodářství z Kopist. Syn Jan si na novém místě opravil dům, otec Rajter na novou farmu denně dojížděl. Se ženou na stěhování nespěchali a prozatím zůstávali v Kopistech. Helena Rajterová se už starala jen o malé stádo koz, obhospodařovala zahrádku a ve volných chvílích zašla s čerstvě upečeným zákuskem na kafíčko za kamarádkami přez silnici do čističky odpadních vod.

Když Rajteři i s vnuky obhospodařovali na mostecku už přes pětset hektarů půdy, nechal pan Rajter přepsat hospodaření na syna. Pak přišlo jejich nejtěžší období. Zocelení těžkou prací na farmě se spolu s právníky EPS museli urputně bránit proti investici nadnárodní firmy Nemak a protiprávnímu jednání úřadů, dlouho jen marně přihlíželi znehodnocování svých pozemků nevhodnou průmyslovou zástavbou na zemědělské půdě v jejich okolí. Přišli o iluze i sny. Syn Jan řešil právní záležitosti a chod firmy, starší Rajter pomáhal na statku a vysvětloval jejich pozici na veřejnosti. Když začali po pěti letech právních sporů konečně vyhrávat, neměli už odvahu požadovat zrušení nevhodné fabriky, nechtěli aby jim lidé vyčítali, že kvůli nim přišli o práci. Ustoupili a vymohli na státu alespoň finanční odškodnění, jež jim umožnilo zásadní rozvoj farmy. Nakonec se rozhodli, že zůstanou, v blízkosti nebylo kam rozsáhlou živnost přestěhovat a úpně pryč z kraje nechtěli, protože by museli přervat vztahy s místními i podnikatelské vazby na zdejší firmy. Vysoké odškodnění vzneslo první zásadní rozkol mezi otce a syna. Všichni v rodině chtěli pokračovat v zemědělství, ale nemohli se dohodnout jak a kdo bude mnohem silnější firmu řídit. Nakonec starý pan Rajter svému synu ustopil a nechal jej farmařit podle svého. Byli časy, kdy jsem chtěl od rodiny odejít někam úplně jinam, říká, teď už je ale vše v pořádku a se synem si zase rozumíme. Nezastanu už takovou dřinu a hrozně rád se koukám jak to vnukům jde. Se ženou teď doděláváme skleník, práce je pořád dost... Při fotografování mi nejstarší sedlák Jan Rajter velmi pomohl svou otevřeností a upřímností. Byl jediný z rodiny, kterému nedělalo potíže nechat se fotografovat. Ostatním to bytostně vadilo a museli svou nevoli vůči fotoaparátu stále překonávat. Pojďte si dát něco k jídlu a nechte foťák zatím v tašce, vítali mně. Přesto jim nechyběla vřelost a humor - někdy černý, jež uplatňovali při plánování focení i během práce samotné. Většinou jsem měl úplně milné informace o tom v jaké části statku budou pracovat. Když jsem se však zmínil, že je v kravíně tma, šel nejmladší Honza Rajter tajně vyměnit žárovky. Traktor mně naučil řídit tak, že z něj po velmi stručné instruktáži vyskočil, bodejť by ne, když ho sám řídil už od šesti. Když jsem fotil z valníku žně, přesypal mně kombajnem pořádnou dávkou zrní, občas mu upadl z bobíka kus hlíny do fotobrašny atp. Vnukovi Martinovi jsem při fotografování málokdy viděl do očí, ale ze slamníku šel skákat jako první. Vnučku Martinu jsem fotil většinou jen utíkající od foťáku a když jsem jí předpověděl, že se za pár let stane žádanou fotomodelkou, častovala mně poznámkou o bláznovi či něco podobného, prostě jedenáctiletá puberťačka... Vždycky dokázali s humorem sobě vlastním přebrat iniciativu a využít příležitost. K Rajterům například přijely dealeři vysavačů Lux. Při předvádění drahého zařízení obrousili Rajterům tímto multifunkčním přístrojem dveře, namasírovali mně i oběma Rajterům záda, oba prodejci si pak koupili sýry i čerstvé mléko a jeli i s přístrojem zkusit štěstí jinam. Z těchto dvou málomluvných sedláků jsem měl v počátku své práce opravdu respekt. Na statku v Kopistech mně nejstarší Jan Rajter hrozil malorážkou, že mě postřelí, když tam budu fotit. Když jsem po deseti letech začínal svou práci v Moravěvsi, upozornil mne prostřední Jan ať po osmé hodině večer nevycházím z domu. Spal ve stodole s pistolí, vlastním tělem chránil hliníkové plechy zakoupené na opravu střechy proti nájezdům zlodějů. Jak říká pan Rajter, naše maminky výborně vaří, dobré lidi rádi pohostíme, ale s lumpy se moc nepáráme! ...je to dlouhé jako sviňa, dám dopředu galerie asi jenom ten první kratší tekxt a tenhle delší bych nechal pro opravdové odvážlivce až úpně nakonec, co ty na to?


Foto © Ibra Ibrahimovič  /  ibraphoto@gmail.com  /  +420 603 157 537  /  Design © Martin Špoula, Ibra Ibrahimovič