Galerie Služby Tým Blog Kontakt

Střepy severních Čech Příběh sedláka Rajtera Bourání Libkovic Filmová fotografie Permoníci

Bourání Libkovic

První prosincové ráno roku 1992 nezapomenu. Přijel jsem do Libkovic z Litvínova s dobrovolníky Greenpeace a fotografoval obsazení bagru, který měl ten den zbourat kostel. Akce plánovaná na pár dní přerostla v urputnou dvouletou snahu o záchranu obce systematicky likvidované již od roku 1990 kvůli plánované těžbě uhlí. Přes soudní spory, vyjednávání s doly i ministerstvem průmyslu zatarasilo odpoledne 13. 10. 1993 komando soukromé bezpečnostní agentury vstup do vesnice a dva bagry pobořily do večera 29 domů v hlavní ulici - třetinu z těch, které ještě stály. Za měsíc bylo pobořeno dalších 25 domů a do konce roku 1994 padla téměř celá obec. Stala se tak zatím posledním sídlem, jež bylo v severních Čechách zbouráno kvůli těžbě uhlí, a to přes odpor místních i paradox,že dodnes se tu žádné uhlí netěží.

Pohled na kostel z Reichrtovi ulice / Libkovice 12/1992
EF 0346_D5_19
Karel Krejčí jde obráncům vesnice pro uhlí / Libkovice 02/1993
EFCH 0108_E2_17A
Karel Krejčí jde obráncům vesnice pro uhlí / Libkovice 02/1993
EF 0381_B4_32A
Vítězná ulice / Libkovice 10/1992
EF 0271_C2_21
Opuštěný dům v Reichrtově ulici / Libkovice 10/1992
EF 0270_C3_32A
Michaela Knězová v ulici Na hrázi / Libkovice 01/1993
EF 0367_B4_36A
Dům na rohu ulice Čsl. armády a Školní / Libkovice 11/1992
EF 0294_E2_11A
Hlavní ulice (později Čsl. armády) na kolorované pohlednici / Libkovice asi 1925
LIBKOVICE REPRO_4184
Blanka Techlovská a starosta Stanislav Břicháček v Reichrtově ulici / Libkovice 12/1992
EF 0337_D2_7
Zbytky domu na rohu ulic Reichrtova a Vinohrady / Libkovice 10/1992
EF 0270_C2_31A
Demolice domu čp. 55 v ulici Čsl. armády / Libkovice 12/1992
EF 0307_E4_ORWO
Dělníci demoliční čety a Jan Piňos z Greenpeace v ulici Na hrázi / Libkovice 01/1993
EF 0360_F3_28
Dana Homolková z Hnutí Duha brání dům v ulici Na Hrázi
Libkovice 01/1993  /  EF 0365_A5_24
Jana Piňose fotografuje Libor Zaoral po sporu s bourači na domě ve Školní ulici / Libkovice 09/1993
EF 0567_D5_21
Statek v ulici Na hrázi / Libkovice 04/1992
EF 0068_D4_33A
Ulice Na hrázi / Libkovice 06/1993
EF 0521_E3_12
Pazderova oktávka, ulice Na hrázi / Libkovice 02/1993
EF 0379_E5_19
Místní František Flídr vybourává železnou traverzu / Libkovice 01/1994
EF 0635_B4_29A
Parta paběrkáře Azora / Libkovice 12/1992
EF 0351_E2_16A
Pan Činoveský cvičí svého psa Alana / Libkovice 12/1992
EFCH 0102_D4_34A
Kočky z opuštěných domů na dvorku Karla Krejčího / Libkovice 06/1993
EF 0504_D1_15
Karel Krejčí na zápraží svého domu / Libkovice 06/1993
EF 0527_B4_4
Demonstrace na Václavském náměstí / Praha 27. října 1993
EF 0595_B1_11

Horník Karel Krejčí

Pan Krejčí je pro mě vzorem optimistického člověka, který se s návratem demokracie pokusil bránit svůj majetek proti mnohem silnějšímu soupeři. Narodil se v Libkovicích v roce 1928. Jeho rodiče do severních Čech přijeli za prací, kterou nabízely místní šachty. Vyučil se a jako technik pracoval třicet sedm let na rypadlech v okolních dolech. V Libkovicích, kde bydlelo přes dva tisíce obyvatel, znal každého. V osmdesátých letech se ve vsi znovu jednalo o bourání. Ustupovat dolům bylo za socialismu běžné, někteří sousedé pana Krejčího se stěhovali už potřetí. Ze strachu, že dostane malé odškodné, prodal 11. listopadu 1987 svůj dům dolům. Přestože mohl obývat přidělený byt na sídlišti v Mostě, bydlel i nadále v Libkovicích. Až do soudního vystěhování v říjnu 1994 hlídal zbytek obce před nájezdy sběračů a pomáhal obráncům vesnice. Dodnes chodí do bývalých Libkovic pěšky, ve městě se mu nevede dobře.

Karel Krejčí v místní hospodě hovoří s Janem Kroupou pro knihu o Libkovicích / Libkovice 09/1993
EF 0569_E1_12
Vánoce, Kostelní ulice / Libkovice 12/1992
EF 0313_C4_8A
Martin Beránek a Dan Vondrouš z Hnutí Duha zápolí s dělníky bourací čety Václava Srbeckého (s kamerou),
ulice Na hrázi / Libkovice 01/1993  /  EF 0363_A6_E
Daniel Vondrouš z Hnutí Duha brání stodolu v ulici Na hrázi / Libkovice 01/1993
EF 0365_B2_6
Ženy z Lomu v 1. den blokády rypadla, ulice Na hrázi / Libkovice 1. prosince 1992
EF 0303_E3_35A
...za pár minut shodili dělníci bagrem střechu domu v Příčné ulici i s Petrem Vozákem / Libkovice 5. května 1993
EF 0467_B1_9A
Dělnící vytáhli Petra Vozáka ze sutin, chtěl jsem jej vyfotit, ale napadli mne přivolaní bánští záchranáři a pokusili se osvítit mi exponované filmy / Libkovice 5. května 1993
EFCH 0113 C2_28
Ulice Čsl. armády po bourání / Libkovice 14. října 1993
EF 0578_A2_32
Karel Krejčí a Josef Schöfel ráno po bourání v ulici Čsl. armády / Libkovice 14. října 1993
EF 0581_B4_8A
Demolice statku v ulici Na hrázi / Libkovice 01/1994
EF 0628_F5_14A
Po Majálesu mne sběrač Pazdera vezl do Lomu, pohled na starostu Břicháčka a novináře Pavla Koukala / Libkovice 05/1993
EF 0474_D2_31A
Autoportrét u Břicháčků, Adéla Kubíčková, Karel Krejčí a bývalý starosta / Lom 05/1997
EF 0979_F4_11
Nemocný Stanislav Břicháček ve svém novém bytě / Lom 04/2000
EF 1574_B2_30A
Kostel sv. Michaela před opravou střechy / Libkovice 12/1993
EF 0611_C5_31
Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý odpovídá Janu Piňosovi / Praha 12/1994
EF 0736_C3_33
Demonstrace na Staroměstském náměstí / Praha 02/1993
EF 0377_E5_28A
Obránci Libkovic s fotografy před policejním zákrokem u vrat domu pana Krejčího / Libkovice 21. října 1994
EF 0711_F1_0
Karel Krejčí se psem Punťou ráno před úředním vystěhováním / Libkovice 21. října 1994
EF 0707_C5_11A
Novináři před domem pana Krejčího / Libkovice 21. října 1993
EF 0717_C1_26
Místo kde stával dům pana Krejčího / Libkovice 12/1994
EF 0733_C3_7
Odjíždí i paběrkář Pazdera / Libkovice 04/1994 EF 0652_E2_6A
Karel Krejčí ve svém novém bydlišti na sídlišti Liščí vrch / Most 11/1993
EF 0597_C1_21

Foto © Ibra Ibrahimovič  /  ibraphoto@gmail.com  /  +420 603 157 537  /  Design © Martin Špoula, Ibra Ibrahimovič