Galerie Služby Tým Blog Kontakt

Kontakt Životopis

Životopis

Ibra Ibrahimovič

Autor fotografií Ibra Ibrahimovič se narodil v Mostě v roce 1967. Během studia na SPŠ strojní propadl kouzlu fotografie a od roku 1991 fotografuje profesionálně. Nejznámější je jeho seriál o bourání severočeské obce Libkovice a příběh sedláka Rajtera.

Jmenuji se Ibra Ibrahimovič, jméno jsem zdědil po otci albánského původu. Narodil jsem se ve starém městě Most v roce 1967 a vyrůstal v hornickém sídlišti Meziboří na svazích Krušných hor, kde dodnes provozuji fotokomoru a kde také žijí moji rodiče. Po absolvování střední školy strojní v roce 1986 jsem začal amatérsky fotografovat. V říjnu 1989 jsem se vrátil z povinné dvouleté vojenské služby a v roce 1991 opustil práci v Chemických závodech Záluží a začal fotografování rozvíjet profesionálně. Na začátku kariéry jsem úzce spolupracoval se Zeleným domem Litvínov, s jehož pomocí jsem uvedl v život projekt Střepy severních Čech. Témata tohoto volného projektu doplňuji dosud. Od roku 1995 žiji střídavě také s rodinou v Praze.

Témata dokumentárního seriálu
Střepy severních Čech:

1986 Děti z vedlejší ulice
1991 Kubánci z ubytovny Rico
1992 Bourání obce Libkovice a příběh jeho obyvatele Karla Krejčího
1993 Rekultivace, Děkanský kostel v Mostě, sídliště Chánov, kluk ulice Vašek Gorol
1994 Natáčení reklamy pro Mosteckou uhelnou společnost
1996 Požár v Chemopetrolu Litvínov
1999 Zeď v Matiční ulici
2000 Stávka horníků na dole Kohinoor, Bourání rypadla KU 800 v Chabařovicích
2000 Školáci z Předlic
2001 Natáčení filmu Lesní chodci
2002 Příběh sedláka Rajtera
2004 Natáčení filmu Štěstí
2005 Likvidace elektrárny ETU 1 Tušimice
2005 Natáčení filmu A bude hůř

Soutěže a společné výstavy:

1988 „Amfo 88“, národní výstava české amatérské fotografie v Olomouci,
(1. místo v kategorii do 20 let za seriál Děti z vedlejší ulice)

1993 „Nová jména“, Pražský dům fotografie

1995, 1996, 2001, 2003 výstava „Czech Press Photo“, (2003 fotografie roku / Zlaté oko CPP a 1. místo v kategorii Člověk a životní prostředí za seriál o sedláku Janu Rajterovi)

1996 „Krajina a její lidé“, galerie U Řečických, Praha

2001 „Výstava české fotografie v S. K. Josefsberg Gallery“, Portland
a Benham Studio, Seattle v USA

2003 „Zaměstnanost“, mezinárodní výstavní projekt, galerie Václavy Špály v Praze

2005 „Česká fotografie 20. století“, 423 českých fotografů 1900 až 2000, Umělecko-průmyslové muzeum, Dům U Kamenného zvonu, Městská knihovna Praha

2006 „Chtěli jsme zůstat / Dann sind wir gegangen“, příběhy obcí likvidovaných
kvůli těžbě hnědého uhlí, Muzeum města Ústí nad Labem

2008 „Jeden den České republiky“, 128 českých fotografů dokumentujících dění
od poledne 28. do poledne 29. října 2007, výstavní síň Mánes, Praha

2009 „Via Lucis, Česká společnost ve fotografii 1989–2009“, Rada Evropské unie v Bruselu, Dům umění v Bratislavě při projektu Měsíc fotografie

Samostatné výstavy:

1993 „Libkovice - Srdce Evropy“, Pražský dům fotografie

1994 „Libkovice - Svědomí Severu“, Topičův salon v Praze

1996 „Děti z vedlejší ulice“, v rámci světového kongresu proti rasismu a násilí,
Sociálně kulturní centrum, Praha-Dejvice

1997 „Libkovice: Zdař bůh“, výstava u příležitosti křtu stejnojmenné knihy
v galerii U Řečických

2003 „Příběh sedláka Rajtera“, Nové Adalbertinum v Hradci Králové

2006 „Fotky ze Severu“, komorní retrospektiva, galerie Radniční sklípek, Litvínov

2010 „Libkovice - poslední obec zbouraná kvůli uhlí“, Mamacoffee, Praha

Publikace:

1997 „Libkovice: Zdař bůh“, kniha popisující osud občanů z vesnice
bourané kvůli těžbě hnědého uhlí, vydal Divus

2000 „Od břehů k horám“, antologie severočeských výtvarných umělců
1990 až 2000, sestavil Vladimír Kozelka, vydavatelství Votobia

2004 „GASP!“, problematika ovzduší na zemi, autor Joe Sherman,
vydavatelství Shoemaker Hoard, USA

2005 „O školara / Školáci“, obrazová knížečka podporující komunitní
Základní školu v Ústí nad Labem - Předlicích, vydal Ibra Ibrahimovič
a Společnost Horymíra Zelenky

2010 „Česká fotografie 20. století“, souborný slovník českých fotografů
1900 až 2000, Vladimír Birgus a Jan Mlčoch, vydal Kant

 

Zastoupení ve sbírkách:

Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec v České republice, u soukromých sběratelů v České republice, Velké Británii a Spojených státech amerických. 

Zakázkové práce:

Od roku 1991 pracuji jako volný fotograf a zpracovávám fotografické a grafické zakázky. Mezi mé nejčastější zákazníky patřila firma Fotoplus, pro niž jsem pořizoval produktové fotografie a grafiku, tvorbu výstav, personální fotografie pro zákazníky Sandvik, Enelex, Strojconsult, Giese & partner, Shoenherr a další.

Nejčastěji jsem spolupracoval s reklamními produkcemi European Touch Productions a Sirena Film, pro které jsem vyhotovoval dokumentární záznam z natáčení reklam pro zahraniční reklamní produkce a firmy Linde, Suzuki, Toyota, Subaru, UniCredit Bank, Panasonic.

Dále pracuji převážně pro české filmové produkce. Pořídil jsem plakátové fotografie na projektech Štěstí, Václav, Tobruk a dokumenty z natáčení a fotosky pro filmy Lesní chodci, Roming, A bude hůř, Václav, Tobruk a Hepzibah. Nepravidelně fotografuji divadlo. Například kalendář a reklamní fotografie pro Divadlo rozmanitostí v Mostě nebo plakát a rekvizity pro Vinohradské divadlo v Praze.

Na dlouhodobějších dokumentárních projektech pracuji s nevládními organizacemi. Pro Ekologický právní servis jsem fotograficky zpracoval příběh sedláka Rajtera, pro Greenpeace seriál o bourání Libkovic a výstavu Krajina a její lidé o plánované cementárně v obci Tmaň pro organizaci Děti Země.

Spolupracuji také s obcemi. Pro město Meziboří jsem k 650. výročí kompletně vytvořil publikaci o jeho historii, pro město Litvínov jsem fotografoval sochy na kalendář a propagační publikace města, pro město Ústí nad Labem jsem vytvořil a produkoval publikaci O školara / Školáci o komunitní škole v Předlicích.

Občas také fotografuji pro český novinový tisk a zahraniční média.


Foto © Ibra Ibrahimovič  /  ibraphoto@gmail.com  /  +420 603 157 537  /  Design © Martin Špoula, Ibra Ibrahimovič